Nordiske korsflag (undertiden skandinaviske korsflag) er en gruppe flag, der almindeligvis forbindes med Norden, hvor flagmønsteret opstod. Flagene har et gennemgående kors med den lodrette stribe i korset forskudt mod flagstangen.

Det første flag med denne udformning var det danske Dannebrog. Derefter fulgte SverigeNorgeFinlandIsland og enkelte undernationale enheder i disse lande. Norges flag var det første nordiske korsflag med tre farver. Selv om mange flag bruger det samme mønster, har de forskellig historie og symbolik.

 

 

Flere nationale mindretal i lande omkring Østersøen er efter Sovjetunionens opløsning begyndt at anvende variationer af nordiske korsflag, blandt andet for at styrke forbindelserne til de skandinaviske lande og hævde en baltisk identitet, fri fra russisk indflydelse.