Torghatten er et fjell på øya Torget sørvest i Brønnøy kommune i Nordland. Det har en høyde på 258 meter over havet. Fjellet er kjent for sitt karakteristiske hull, som går tvers gjennom fjellet.

 

Dette hullet, som er 160 meter langt, 35 meter høyt, og 20 meter bredt, ble skapt i istiden. Is og vann gravde møysommelig i de løse bergartene, mens de hardere bergartene i fjellets topp stod imot. Gangturen opp til hullet skjer på en godt opparbeidet sti, og tar rundt 20 minutter.

Fjellet har fått sitt navn etter sin beliggenhet på øya Torget (Torg-) og at det kan minne om en fasong som en hatt(-hatten), altså Torghatten. Torghatten er med i sagnet om De syv søstre.

  1. mai 1988 skjedde den såkalte «Torghatten-ulykken», da et Dash 7-fly fra Widerøestyrtet i fjellet på vei fra Namsostil Brønnøysund. Alle de 36 i flyet omkom, noe som gjør dette til en av de alvorligste ulykkene i norsk sivil luftfart (2017).